Trainingen

Al mijn trainingen hebben in de kern te maken met filosofie, zelfontwikkeling en zelf-overstijging. Door gebruik te maken van een breed scala aan methodes, theorieën, oefeningen en inzichten maak ik van elke training een aanknopingspunt om jezelf beter te leren kennen met zelftransformatie als uiteindelijke doel. Dat kan iets kleins en concreets zijn, zoals beter worden in spreken in het openbaar, of fundamenteel en groots zoals het herzien van kernwaardes en het vormgeven van je ideale leven. Dat zorgt er ook voor dat geen enkele training hetzelfde is en ik op dynamische wijze inspeel op de wensen van alle deelnemers. Wel garandeer ik een afwisseling van theorie en informatie met praktische tools die je de rest van je leven kunt blijven gebruiken. 

Hieronder een selectie van de Trainingen die ik geef

Socrates Griekenland
Introductiecursus wijsbegeerte

Aan de hand van drie kernonderwerpen binnen de filosofie, namelijk: metafysica, kennisleer en ethiek, loopt deze lezing door 2500 jaar filosofie heen. Hoewel er natuurlijk meer onder de wijsgerige zon is, is dit een prima startpunt voor een inleiding in de wijsbegeerte. Elk uur behandelen we een andere kernonderwerp aan de hand van de meest invloedrijke filosofen, hun theorieën en door met elkaar in gesprek te gaan.

NLP PRactitioner najaar 2020

Tijdens deze acht daagse NLP opleiding leer je alle basistechnieken- en kennis van het NLP. Het is een ontzettend krachtige en filosofische tool voor zelfontwikkeling. Tijdens deze opleiding leer je jouw je eigen leven vormgeven door onder anderen je toekomst te bepalen, te leren beter grip te krijgen op je emoties, gedachtes en herinneringen en effectief leren taal te gebruiken.

Sterren
Het goede leven

Al sinds het begin van de beschaving zijn mensen bezig met de vraag “hoe dien ik te leven”. In de afgelopen vierduizend jaar zijn er dan ook heel veel verschillende antwoorden gegeven en zijn er vervolgens weer meer vragen ontstaan die voortvloeien uit die antwoorden. Zo hebben mensen zich ook afgevraagd wat rechtvaardigheid is, wat het goede leven behelst en of ‘het goede’ überhaupt wel bestaat. Deze avond over het goede leven zal dieper ingaan op deze tak van de wijsbegeerte; ethiek.

Filosofie van NLP
Filosofie van NLp awareness sessie

Deze awareness sessie gaat verder in op de filosofische basis van NLP. Want hoewel NLP zo een ongelofelijk groot en breed onderwerp is zijn ook de ideeën van NLP, net als alle andere theorieën van zelfontwikkeling, gebaseerd op een bepaalde filosofie, een bepaalde manier waarop er naar mensen, gedrag en interactie wordt gekeken. Tijdens deze awareness sessie zullen we dieper ingaan op de acht vooronderstellingen van NLP, hun verhoudingen met andere filosofische ideeën en leer je de goede/slechte beslissingen techniek.

Socratische Gesprekken

Elke drie weken organiseer ik een Socratisch gesprek rondom een ander thema. Het doel hiervan is om samen met een groep mensen te reflecteren op de grote vragen van het leven en verdieping te vinden voor jezelf. Want alleen is het erg lastig om concepten zoals rechtvaardigheid, liefde en straf te doorgronden. Daarnaast zorgt het meedoen aan een socratisch gesprek er ook voor dat je oefent met de kunst van het luisteren. Voor meer informatie over wat een Socratisch gesprek precies is kan je hier kijken

Trainingen op maat

Bedrijven die hun medewerkers inspireren, ruimte bieden om zichzelf te ontwikkelen en reflectie aanmoedigen worden steeds geliefder. In een wereld die steeds sneller verandert, steeds complexer wordt en waar steeds minder ruime is voor universele waarheden is het van essentieel belang dat mensen zingeving en hun eigen maatschappelijke waarde vinden. Door filosofische elementen en NLP te verbinden in een socratisch leermethode worden deelnemers uitgedaagd om zelf na te denken en buiten hun comfort-zone te stappen. En omdat filosofie en NLP zulke grote veelomvattende methodes zijn, kan ik over veel onderwerpen een training op maat maken. Dus wanneer je een filosofische impuls wil geven aan je team, organisatie of afdeling, neem dan vrijblijvend contact met me op. Dan kijken we samen wat voor een soort training past.